آلاچیق یا چترهای ارائه شده پوشش پاسیو به دو شکل پوشش با ورق اکرولیک یا پلی کربنات و همچنین پوشش با پارچه های ضد (UV) قابل عرضه می باشد.
 
1. مدل ورق اکرولیک یا پلی کربنات

در این مدل اسکلت سازه آلاچیق از جنس پروفیل آهن بوده و برای پوشش آن از ورق اکرولیک و یا پلی کربنات استفاده می گردد. این آلاچیق ها دارای محدودیت سایز نمی باشند.


پوشش پاسیو - آلاچیق با پوشش ورق اکرولیک یا پلی کربنات


2. مدل پارچه ای

در این مدل اسکلت سازه آلاچیق از جنس لوله های گالوانیزه با پوشش رنگهای استاتیک بوده و برای پوشش آن از پارچه های ضد آب و اشعه ماوراء بنفش استفاده می گردد. در این مدل قابلیت باز و بسته شدن سازه و همچنین قابلیت زاویه دار شدن آن گنجانده شده است. در مدل های  پارچه ای از قطر 1500 تا 3500 میلیمتر قابل  عرضه میباشد.


پوشش پاسیو - آلاچیق با پوشش پارچه ضد UV

Pargola (1)
Pargola (10)
Pargola (2)
Pargola (3)
Pargola (4)
Pargola (5)
Pargola-(6)
Pargola-(7)
Pargola-(8)
Pargola-(9)
Pergola_11
01/11 
start stop bwd fwd